Julekampanje team building og lederskap workshop

Vil du gjerne tilby arbeidsgruppen din på jobb en innovativ måte å jobbe sammen på igjen?

Etter en lang periode med hjemmekontor kan det være vanskelig å jobbe sammen som et godt lag igjen.

På Stall Brålykkja på Byneset kan du og din arbeidsgruppe jobbe med team building og lederskap gjennom hesteassistert læring. Dere inndeles i lag og skal sammen med hesten løse oppgaver fra bakken, ikke fra hesteryggen.

Dette er en unik måte å bli mer bevisste på hvordan dere kommuniserer og samhandler med hverandre. Så om du har lyst til å tilby din arbeidsgruppe en helt annen måte å drive team building på, med frisk luft og i et fantastisk kulturlandskap en halv time fra Trondheim sentrum, kan du melde deg på nå.

JULEKAMPANJE!

Om du bestiller team building nå før 31.12.2021 for vårsesongen (fra april 2022) får du 20% rabatt på hele workshopen!

Alternativ A) Workshop med 1 hesteassistert øvelse/1.5 timer med te, kaffe og kjeks, 3250 kr (uten mva).

Alternativ B) Workshop med 1 hesteassistert øvelse, + walk and talk, 2.5 timer, med te, kaffe og kjeks, 3650 kr (uten mva)

Alternativ C) Workshop med 2 hesteassisterte øvelser/3.5 timer, med te, kaffe og kjeks 4250 kr (uten mva).

Alternativ D) Workshop over 6 ganger med forskjellige øvelser hver gang, som adresserer ulike elementer for bedre team building. Denne varianten er den mest omfattende med mål å skape et velfungerende team (Pris etter avtale).

Mulighet for å få et skreddersydd opplegg etter avtale.

Prisen inkluderer:

  • forberedelsessamtale med oppdragsgiver for å bli kjent med deltakerne, og avklare læringsmålet.
  • sikkerhetsgjennomgang med gruppen for håndtering av hestene.
  • briefing, hesteassistert øvelse, debriefing/refleksjon individuelt og i gruppen.
  • samlet journal med alle refleksjoner (anonymisert) i en mappe for videre bruk med anbefaling for videre framgang.

Workshopene passer til smågrupper med 2-8 personer.

Workshopene kan holdes på norsk, engelsk, eller tysk etter behov.

Pia1905

Leave Comment