Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene skal få vise seg fram fra sin beste side. Skeid er et resultat av anbefalingene i handlingsplan for nasjonale hesteraser om at sport, avl og markedsføring må henge sammen.

Skeid viser til gamle hestetradisjoner og aktiviteten er utarbeidet av raseorganisasjonene med støtte fra de nasjonale hestesentrene. Skeid viser de nasjonale hesterasene sitt kalde hode og varme hjerte gjennom gode bruksegenskaper og samarbeidsvilje.

Skeid er på mange måter en samlekonkurranse som tar inn i seg elementer fra både working equtation, trec og ikke minst brukskjøring- og ridning hvor det i mange år har vært avholdt konkurranser og mesterskap og hvor det er et stort og aktivt miljø her i landet (Hesteskeid, 2021, http://hesteskeid.no/).

Pia er autorisert Skeiddommer fra Norsk Hestesenter og kommer gjerne til din stall for å dømme Skeid. Vi arrangerer også jevnlig Skeidtrening og planlegger Skeid stevne til våren 2022.

For mer info om Skeid se http://hesteskeid.no/.