Stall Brålykkja prøver å bruke ressurser på en slik måte at det ikke går på bekostning av framtidige generasjoner. Vi ønsker å bli bærekraftig i hele verdikjeden. Bærekraft omfatter økonomiske og sosiale forhold, klima og miljø og dyrevelferd.

Per i dag har vi følgende bærekraftsmål implementert.

Økonomisk

En stor andel av inntektene fra hesteaktivitetene brukes for vedlikehold av gården, der vi vektlegger gjenbruk av materialer.

Sosialt

Workshop i livsmestring, team building, lederskap for forskjellige sosiale grupper

Barneridning, hest i mammapermisjon, tysk opplæring med hest

Vi jobber bevist for et inkluderende stallmiljø hvor hest og folk trives.

Dyrevelferd

Stall Brålykkja praktiserer Paddock paradise-konseptet, som går ut på at hestene har et mest mulig naturlig liv, står i flokk og med mye og variert utetid og som muliggjør naturlig adferd.

Miljø/klima

Hestemøkk brukes som gjødsel for egen privat grønnsaksproduksjon

Når vi får mulighet, bruker vi restmaterialer for vedlikeholdsarbeidet på gården som ellers ville ha blitt kastet.

Vi har avfallssortering og en miljøhandlingsplan

Vi får levert hoggflisrester fra en lokal leverandør på Byneset som vi bruker som strø for hestene på utegangen.

Fortløpende bytte av belysning til LED på stallen

Om du er en forskningsinstitusjon som forsker på mer bærekraftig utvikling i heste/ridemiljø, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi er alltid interessert i å teste ut nye løsninger, som kan hjelpe oss å nå være bærekraftsmålene.