Casino og Casper er to shetlandsponnier som kom til Brålykkja i april 2023. Casper er en 21 år gammel erfaren shetlandsponni og veldig rolig og trygg. Casino er sønnen til Casper og bare 2 år og under opplæring. Casino og Casper er for våre yngste hesteinteresserte og brukes for ridetimer og shettis-yoga. I tillegg hjelper shettisene på workshop i hesteassistert læring innenfor Autentisk Ledelse sine aktiviteter.