Vi har mange forskjellige treningstilbud og tilpasser opplegget etter behov. Tilnærmingen vår i alle kurs skiller seg fra vanlige ridetimer gjennom en holistisk tilnærming hvor ridelæreren blir en ridecoach som har målet å fasilitere samarbeid mellom hest og mennesker og gi mennesker mulighet å skape sine timer selv og iverksette refleksjon. Det betyr at ridetrening på Stall Brålykkja er ikke bare om den fysiske delen av ridning, men kobler dette mot emosjonal og mental utvikling samtidig.