Stall Brålykkja er en liten koselig stall som ligger på Byneset, ca. 25 min kjøretur utenfor Trondheim. Vi er opptatt av allsidig hestehold, med mye utetid for hestene sammen i flokk, slik at de kan sosialisere og leke sammen. Stallen benytter elementer fra konseptet «paddock paradise», som du kan lese mer om her www.aanhcp.net/pages/welcome-to-paddock-paradise. Stallen er godkjent hestevirksomhet.

Stall Brålykkja ble startet av Pia Otte i september 2019, og stallen er en møteplass for folk som er interesserte i dølahest og andre norske raser i Trondheimsområdet, og Trøndelag for øvrig. Men andre slags hester er selvsagt også velkomne. Vi arrangerer jevnlige kurs i forskjellige grener, spesielt Skeid trening og stevner framover. Mer info om Skeid finnes her http://hesteskeid.no/

Pia er opprinnelig fra Tyskland, og hest har alltid vært veldig viktig for henne. Sin første hest, Ramina, fikk hun i 1991, og hadde henne helt til Ramina døde 27 år gammel i 2018. Under oppveksten i Tyskland konkurrerte Pia opp til LA i dressur og LC i sprang. I Norge har hun startet LC og LB i dressur på forskjellige hester. Hun vokste opp med den klassiske tyske utdanningsskalaen som fokuserer på seks steg i utdanningsprosessen av en hest: 1. Takt, 2. Løsgjorthet, 3. Kontakt til bittet, 4. Schwung, 5. Retthet, 6. Samling (oversettelse dressurreglementet (KRIV)).

Pia har en helhetlig tilnærming til hestesporten, og plukker elementer fra forskjellige grener. Hovedfokuset er allsidig hestehold med mye variert trening, og at hesten skal få leve et hesteliv med andre i flokk.

I februar 2017 kjøpte hun sin første dølahest, Brenne Blesen. De to har begynt å konkurrere i LC og LB dressur, og satser videre på allsidig trening for å skape en sunn og sterk hest. Målet er å bidra til å skape et større dølahestmiljø i Trøndelag og delta på dølahestmesterskap framover.

Pia videreutdanner seg stadig for å hente inn mer kunnskap, som kan brukes på gården. I 2020-2021 tok hun

  • et innføringskurs i HEAL (Human Equine Alliances for Learning) modellen på Bilitt Gård og
  • et helgekurs i belønningsteorier og mentalitet i hundetrening ved Doglife Hundeskole
  • HMS kurs for ledere fra Norsk Hestesenter.
  • ble autorisert Skeid dommer ved Norsk Hestesenter

I tillegg er hun sertifisert fasilitator i hesteassistert læring ved Equine Connection https://equineconnection.ca/ i samarbeid med Leading Edge Professional Development i Australia.

Fotograf: Maria Myhr

 

Fotograf: Katrina Rønningen