Stall Brålykkja tilbyr kurs i livsmestring, team building og lederskap for ulike grupper. Workshopen er basert på erfaringsbasert læring og hvor deltakerne jobber sammen fra bakken med en hest, som fungerer som lærer og speiler kommunikasjonen mellom deltakerne. Opplegget skal bidra til bedre interaksjon mellom gruppedeltakere, som bedrer egen refleksjon, kan øke effektivitet og forbedre samarbeidet i arbeidsgrupper, forskningsprosjekt, eller med eksterne stakeholdere.

   
Team building turgruppe Røde Kors
Fotograf: Eirin Pålsdatter Eidshaug

WORKSHOPVARIANTER FOR FORSKERGRUPPER:

Lede og samarbeide i teams: Denne typen workshop fokuserer på øvelser som adresserer ledelse og samarbeid i team. Dette kan være nye forskningsgrupper med deltakere som ikke kjenner hverandre fra før eller eksisterende grupper som ønsker å øke/bedre samarbeidet sitt.

Takle skrivesperre: Mange forskere sliter med prestasjonsangst og press som kan blokkere dem i skrive- prosessen. På workshopen skal jobbe med konkrete øvelser som hjelper til å identifisere individuelle blokkeringer og finne løsninger for å overkomme disse.

Utløse banebrytende forskning: Forskere har ofte sine disiplinære utdanninger, som kan gjøre det vanskelig å “tenke utenfor boksen”. På denne typen workshop blir stallen en plass for samarbeid og innovasjon, hvor en trener på å tenke utenfor boksen og bli inspirert til å drøfte nye forskningsideer og konsepter.

Engagere stakeholdere: Mange forskningsprosjekter har stakeholdermøter blitt et viktig element hvor forskere jobber tett
sammen med næringslivet eller ulike organisasjoner. I denne typen workshop bruker vi hesteassisterte aktiviteter som engasjerer forskere og brukere til å jobbe sammen mot et felles mål.

WORKSHOP-PAKKER:

Taste of team building: «Taste of team building» er vår korteste variant og for grupper, som har lyst til å teste ut erfaringsbasert læring med hester før man bestemmer seg for å delta på et større program. Her jobber vi målrettet med en hovedobjektiv, som er å skape bedre relasjoner blant kursdeltakerne. Workshopen varer ca 1.5 timer og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team building intermediate: Denne varianten går et steg videre enn «taste og team building» og inneholder ved siden av en erfaringsbasert læring øvelse for å skape bedre relasjoner, en walk and tak øvelse i vår idyllisk turløype rundt gården. Workshopen varer ca. 2.5 timer og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team-building next level: Denne varianten inneholder to erfaringsbaserte øvelser hvor deltakerne lærer å bygge bedre relasjoner og få nye ferdigheter for bedre interaksjon med andre. Workshopen varer ca. 3.5 timer, og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team building and leadership deluxe: Dette er vår mest omfattende workshopvariant med målet å skape et velfungerende, integrert team. Her jobber gruppen sammen i et 12 ukers pensumprogram med en rekke øvelser. Kurset starter med øvelser fra våre begynnerpakker, men som etterhvert går mye dypere. Deltakerne vil lære å bygge bedre relasjoner, bli bedre problemløsere, bli mer bevist på kroppsspråket sitt, lære å lytte, bli mer tillitsfulle, lære å holde fokus og bli mer reflekterende og bedre lagspiller.

Det er også mulig å få et skreddersydd opplegg etter avtale!

PRISEN INKLUDERER:

  • Forberedelsessamtale med oppdragsgiver for å bli kjent med deltakerne, og avklare læringsmålet.
  • Sikkerhetsgjennomgang med gruppen for håndtering av hestene,
  • briefing, hesteassistert øvelse, debriefing/refleksjon individuelt og i gruppen.
  • Samlet journal med alle refleksjoner i en mappe for videre bruk med anbefaling for videre framgang.

Alle workshopvarianter kan anvendes for mange forskjellige målgrupper. Vi jobber sammen med bedrifter, ungdom, eldre, kvinnegrupper og familier.

Kursene passer til smågrupper med 2-8 personer.

Kurset kan holdes på norsk, engelsk, eller tysk etter behov.

Alle øvelser gjennomføres fra bakken slik at man ikke trenger noe erfaring eller hestekunnskap fra før, og man skal ikke ri!

Jeg tilbyr også veiledning utover workshopene med muligheten for en oppfølgingsworkshop. Ved interesse ta kontakt med meg for en uforpliktende prat og for å utarbeide et passende opplegg til deg og din gruppe. ☺

 

 

Om fasilitatoren:

Pia Otte er en sertifisert fasilitator i hesteassistert læring ved Equine Connection Inc (https://equineconnection.ca/) i samarbeid med Leading Edge Professional Development i Australia. Hun har også gjennomført et innføringskurs i HEAL (Human Equine Alliances for Learning) ved Bilitt Gård.

I tillegg er Pia samfunnsforsker og forskningsleder med en doktorgrad i statsvitenskap og har lang erfaring med stakeholderinvolvering og deltakende aksjonsforskning gjennom forskerutdanningen sin. Hun arbeider i sin forskning tverrfaglig og tverrkulturelt, og har gjennomført feltarbeid i flere forskjellige land i Afrika, New Zealand, Australia og India. Pia har også vært EiT landsbyleder på NTNU, og deltatt på en rekke videreutdanningskurs koblet til forskningsledelse, og teamwork. I tillegg har hun tidligere ledet et tverrfaglig masterkurs på NTNU om forskningsdesign og metoder. Pia kombinerer forskningskunnskapen med hesteassistert læring til et integrert konsept, som styrker samarbeid blant mennesker i forskjellige situasjoner.

 

      
Pia Otte på NTNU kveld Dokkhuset og med Lydar Jämte på trening
Fotograf: Stig A. Larssæther, Corinna Dannert og Maria Myhr