Stall Brålykkja Pia Otte

Nestingvegen 86, 7074 Spongdal

Organisasjonsnummer 823 201 982MVA

pia1905@gmail.com

Mobil: 944 84 736

Du finner oss også på facebook. https://www.facebook.com/www.stallbraalykkja.no/

Vi anbefaler å kjøre til oss via Ringvålvegen pga bedre veiforhold i vinterstida.

Parkeringsplassen er på stallsida til høyre ved innkjøringen. Venstredelen av gården er privat. Se kartet også.