Ønsker du en bedre relasjonen til din tenåringsdatter?

Vi samarbeider med T-Grupper og tilbyr fra høsten 2022 et unikt terapi konsept: Hesteassistert terapi for mor og datter.

Gjennom kontakt og samhandling med hester kan du utforske mor-datter relasjon!

Mange kvinner tar kontakt fordi de er bekymret for sine tenåringsdøtre.

De opplever at de sliter med å mestre livene sine. De har utfordringer med venner, har prestasjonsangst og/eller mistrives på skolen. Noen er stille og innesluttet og holder seg for seg selv eller gjemmer seg bak en skjerm. De er redde for å være seg selv og tror de må leve opp til et ideal eller være som alle andre. De er flinke, stresset og redde.
I det samfunnet vi lever i er mødre ofte i tidsklemme, stresset og bekymret.

De sliter med å strekke til, føle seg god nok, sette grenser og ta ansvar for sine følelser. Dette påvirker barna og relasjonen til dem. Barna blir symptom bærere av det som ikke fungerer i familien. De tilpasser seg det og prøver samtidig å bli seg selv.

I terapitimen samhandler mor og datter med en hest fra bakken for å etablere sunne mor- og datter relasjoner. Hester er sosiale flokkdyr betyr at de reagerer sterkt på mennesker, deres følelser og ubevisste kropps signaler. I motsetning til mennesker svarer hestene alltid direkte og ærlig, noe som kan hjelpe oss for å bli mer bevisst på oss selv og bedre vår evne til å kommunisere med andre.

Samhandling med hester er en sterk opplevelse og kan hjelpe oss å bli mer tilkoblet hverandre og finne tilbake til en god mor- og datter relasjon. Det overordnede målet er å få sunnere og sterkere relasjoner mellom mødre og døtre og utvikle strategier for å kunne møte utfordringer sammen nå og i framtida.

Varighet: Terapien varer 1,5 timer .

Pris: Kr 1800,- kr pr gang.

Hesteassisterte terapitimer kan bookes individuelt uten bindingsfrist, med gratis kansellering senest 48 timer før terapitimen. Først mulige oppstart i uka 33.

Påmelding med sms til 92494474.